News
พาณิชย์โคราช ร่วมบริจาคเงินในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2567 พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจติดตามสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภค สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมรับมอบนโยบายในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสู่ตลาดสากล ณ ห้องบุรฉัตรไชยา กระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน "Farm & Fresh" ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2566

Service

บริการของเรา

Recommend News

แนะนำข่าวสารที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

MOC Event

ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

Announcement

ประกาศต่างๆ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

Ginfo
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต
ห้องสมุดกระทรวงพาณิยช์
E - Thailand E - Government
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิยช์ จำกัด
GCC1111
หนูณิชย์พาชิม
Thaitrade
สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
KM
ฟ้าทอฝัน The Inspiring King
เครือข่ายเฝ้าระวัง
opswarehouse
280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

รวมลิงค์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

aecthaibiz
พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน
facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
ศูนย์ดํารงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
องค์การคลังสินค้า
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จำนวนการเข้าชม : 28,582